สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
129,980
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,908
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1,048
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
14
ออนไลน์มากที่สุด:
170 - 19 พฤศจิกายน 2019, 04:33:17 PM
ออนไลน์วันนี้:
22
เพจวิวทั้งหมด:
16,126,158
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
14.56
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
2.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.20
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
Garikpaddisy
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
17.41
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3103.1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
4,093.97

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

prathip
12วัน 13ชั่วโมง 41นาที
patya204
11วัน 11ชั่วโมง 44นาที
pla
11วัน 7ชั่วโมง 16นาที
saipin
7วัน 19ชั่วโมง 7นาที
Admin
5วัน 23ชั่วโมง 43นาที
nuanprang
5วัน 8ชั่วโมง 47นาที
aornuma
5วัน 1ชั่วโมง 3นาที
ueng
4วัน 19ชั่วโมง 12นาที
urai
4วัน 18ชั่วโมง 0นาที
pat
4วัน 17ชั่วโมง 15นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2021 35 35 25,367 66 1,647,641
กรกฎาคม 2021 0 0 6,707 60 341,962
มิถุนายน 2021 34 34 7,827 63 400,218
พฤษภาคม 2021 0 0 2,558 66 277,736
เมษายน 2021 0 0 3,730 38 291,498
มีนาคม 2021 0 0 2,683 40 149,032
มกราคม 2021 1 1 1,862 37 187,195
* 2020 49 63 2,645 103 5,213,091
ธันวาคม 2020 1 1 2,306 42 308,558
พฤศจิกายน 2020 1 3 30 59 399,396
ตุลาคม 2020 2 3 32 65 641,865
กันยายน 2020 1 2 30 57 556,977
สิงหาคม 2020 3 4 31 52 450,898
กรกฎาคม 2020 2 3 32 70 435,729
มิถุนายน 2020 4 4 31 46 392,733
พฤษภาคม 2020 1 1 31 100 448,332
เมษายน 2020 5 7 30 77 456,572
มีนาคม 2020 22 24 32 66 363,685
กุมภาพันธ์ 2020 4 5 30 63 321,972
มกราคม 2020 3 6 30 103 436,374
* 2019 96 215 18,544 170 2,699,813
ธันวาคม 2019 6 10 32 77 325,091
พฤศจิกายน 2019 6 9 28 170 282,696
ตุลาคม 2019 4 9 2,534 55 316,548
กันยายน 2019 2 7 4,592 60 397,111
สิงหาคม 2019 4 9 3,266 55 307,695
กรกฎาคม 2019 10 22 2,017 54 244,531
มิถุนายน 2019 6 14 838 42 209,257
พฤษภาคม 2019 9 21 781 40 205,407
เมษายน 2019 5 21 1,567 39 174,645
มีนาคม 2019 23 42 1,424 51 96,448
กุมภาพันธ์ 2019 7 27 895 25 72,700
มกราคม 2019 14 24 570 18 67,684
* 2018 260 569 685 24 545,059
ธันวาคม 2018 12 40 358 19 75,904
พฤศจิกายน 2018 17 47 249 18 45,663
ตุลาคม 2018 21 48 78 12 31,822
กันยายน 2018 12 32 0 13 29,314
สิงหาคม 2018 17 53 0 14 36,633
กรกฎาคม 2018 22 39 0 17 32,305
มิถุนายน 2018 28 43 0 24 46,022
พฤษภาคม 2018 26 45 0 17 41,439
เมษายน 2018 19 53 0 18 53,826
มีนาคม 2018 34 60 0 20 66,715
กุมภาพันธ์ 2018 20 47 0 18 47,469
มกราคม 2018 32 62 0 21 37,947
* 2017 345 751 104 23 809,065
ธันวาคม 2017 30 61 0 15 25,695
พฤศจิกายน 2017 34 75 0 20 188,113
ตุลาคม 2017 24 54 0 23 199,704
กันยายน 2017 26 45 0 23 79,982
สิงหาคม 2017 28 64 0 19 38,248
กรกฎาคม 2017 26 54 0 19 36,074
มิถุนายน 2017 38 69 0 16 40,229
พฤษภาคม 2017 33 75 0 19 39,442
เมษายน 2017 24 58 0 16 39,563
มีนาคม 2017 18 42 0 15 34,412
กุมภาพันธ์ 2017 29 49 0 13 32,537
มกราคม 2017 35 105 104 14 55,066
* 2016 419 1,138 1,002 29 316,222
ธันวาคม 2016 39 83 827 12 69,703
พฤศจิกายน 2016 47 89 153 14 27,608
ตุลาคม 2016 53 135 4 20 23,854
กันยายน 2016 29 83 0 10 19,298
สิงหาคม 2016 28 96 0 12 14,304
กรกฎาคม 2016 32 84 0 14 17,876
มิถุนายน 2016 43 130 0 29 19,253
พฤษภาคม 2016 32 91 0 13 22,244
เมษายน 2016 23 86 0 19 26,749
มีนาคม 2016 31 83 0 14 26,801
กุมภาพันธ์ 2016 45 132 18 15 28,270
มกราคม 2016 17 46 0 14 20,262
* 2015 471 1,182 131 30 666,100
ธันวาคม 2015 37 94 0 11 21,682
พฤศจิกายน 2015 43 110 0 21 45,365
ตุลาคม 2015 60 152 0 20 53,018
กันยายน 2015 20 36 0 13 17,823
สิงหาคม 2015 10 18 0 11 12,848
กรกฎาคม 2015 30 70 0 17 24,705
มิถุนายน 2015 51 111 0 17 62,456
พฤษภาคม 2015 38 105 0 18 64,394
เมษายน 2015 35 95 3 19 68,294
มีนาคม 2015 36 88 122 19 90,180
กุมภาพันธ์ 2015 51 138 6 27 72,746
มกราคม 2015 60 165 0 30 132,589
* 2014 717 1,444 1,343 42 1,697,745
ธันวาคม 2014 54 146 0 32 165,244
พฤศจิกายน 2014 32 71 0 32 178,308
ตุลาคม 2014 72 133 0 39 172,134
กันยายน 2014 60 123 0 32 132,042
สิงหาคม 2014 60 107 45 31 125,803
กรกฎาคม 2014 58 90 841 41 190,660
มิถุนายน 2014 62 108 453 42 157,860
พฤษภาคม 2014 75 180 0 42 132,343
เมษายน 2014 56 112 0 31 119,072
มีนาคม 2014 59 139 4 32 120,117
กุมภาพันธ์ 2014 61 109 0 35 82,989
มกราคม 2014 68 126 0 34 121,173
* 2013 967 2,311 684 37 1,070,276
ธันวาคม 2013 65 168 8 29 129,510
พฤศจิกายน 2013 89 179 225 32 99,343
ตุลาคม 2013 117 289 6 33 82,049
กันยายน 2013 84 192 0 30 76,181
สิงหาคม 2013 69 151 0 27 77,891
กรกฎาคม 2013 85 189 0 31 84,231
มิถุนายน 2013 96 212 0 30 103,871
พฤษภาคม 2013 89 182 382 26 97,260
เมษายน 2013 59 144 63 37 117,181
มีนาคม 2013 79 226 0 29 72,873
กุมภาพันธ์ 2013 71 199 0 33 62,781
มกราคม 2013 64 180 0 28 67,105
* 2012 759 1,846 5,377 36 1,079,987
ธันวาคม 2012 100 266 0 36 78,342
พฤศจิกายน 2012 100 247 0 32 104,575
ตุลาคม 2012 105 238 2 28 149,629
กันยายน 2012 53 134 279 36 117,693
สิงหาคม 2012 49 116 2,189 27 127,767
กรกฎาคม 2012 80 166 324 21 61,026
มิถุนายน 2012 64 119 357 17 55,983
พฤษภาคม 2012 50 119 387 22 67,286
เมษายน 2012 26 100 406 19 62,605
มีนาคม 2012 55 131 528 22 83,363
กุมภาพันธ์ 2012 46 125 446 18 77,979
มกราคม 2012 31 85 459 17 93,739
* 2011 504 1,552 1,318 17 341,125
ธันวาคม 2011 38 130 430 17 70,904
พฤศจิกายน 2011 42 155 305 16 46,991
ตุลาคม 2011 49 152 178 14 30,291
กันยายน 2011 39 124 117 11 26,318
สิงหาคม 2011 48 126 109 13 27,998
กรกฎาคม 2011 34 108 97 10 22,092
มิถุนายน 2011 43 114 44 11 20,171
พฤษภาคม 2011 34 113 12 9 20,951
เมษายน 2011 32 108 3 10 12,212
มีนาคม 2011 45 147 11 8 16,296
กุมภาพันธ์ 2011 36 117 5 9 24,457
มกราคม 2011 64 158 7 10 22,444
* 2010 124 288 148 8 40,034
ธันวาคม 2010 36 128 12 8 21,063
พฤศจิกายน 2010 42 81 109 7 11,831
ตุลาคม 2010 46 79 27 6 7,140

SimplePortal 2.3.2 © 2008-2010, SimplePortal